Дошкільний навчальний заклад №40
Правила прийому

Правила прийому дітей в дошкільний навчальний заклад

 

   Дошкільний навчальний заклад №40 є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджений наказом управління освіти Львівської міської ради 10.02.2006р. № 13-01-12/40

  • Прийом до ДНЗ здійснюється завідувачем ДНЗ на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

  • Медичної довідки про стан здоров'я дитини.

  • Довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення. (Медична довідка повинна містити висновок лікаря про те, чи може дитина відвідувати заклад).

  • Свідоцтва про народження дитини.

  • Для прийому дітей до груп компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, направлення місцевого органу управління освітою.

 

Формування груп

  • Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється у серпні.

  • Групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

  • За дитиною зберігається місце у ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

  • Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає    можливість її подальшого перебування у ДНЗ даного типу;

-у разі несплати без поважної причини батьками або особами, які їх      замінюють, плати за харчування протягом двох місяців.